Účastnický poplatek

Účast v týdenní Zářijové výzvě Do práce na kole je zdarma!

Generální partneři
Národní partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři