Louny
01"00, 2.3.2018 – 2.3.2020
/ Akce / Výhry / Pravidla / Výsledky / Facebook

Louny

Louny se zapojují letos poprvé, a to prostřednictvím iniciativy Přívoz LN.
I v našem městě si uvědomujeme problémy s udržitelností narůstající automobilové dopravy, včetně parkování aut v omezeném městském prostoru. A kolo už tu pomalu začíná být vnímáno i jako výhodný dopravní prostředek, nikoliv jen sportovní náčiní. Pro cyklisty byla zprůjezdněna řada jednosměrek, využívá se stezka okolo Ohře, ale zatím chybí páteřní cyklostezky přes důležité body města. Město však má jejich aktualizovanou studii a naplánované první projekty. Úředníci radnice už se dopravují po městě prvním zkušebním elektrokolem...
Od zapojení do projektu DPNK si slibujeme jak propagaci zdravé dopravy, tak i získání zpětné vazby od účastníků a jejich promítnutí do snah o další rozvoj udržitelné mobility v Lounech.

Prvními partnery jsou Město Louny a Městské informační centrum Louny, které nás podpoří věcnými dary na vyhlášení výsledků. První akce - Kafe na triko je domluvená na 10. května v Kavárně Maxmillian. Využijte akce i slevy a připojte se k FB skupině pro aktuální zprávy:
https://www.facebook.com/groups/242597539616349/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=192011067504855

Kontakt:
Jan Žalud, Přívoz LN
tel. 733 184 750; email: cyklouny@centrum.cz
www.cyklouny.cz

Generální partneři
Národní partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři