Hranice

Hranice dlouhodobě podporují cyklistiku jako zdravý a šetrný způsob dopravy, a i tento projekt zapadá do aktuálně řešené otázky mobility, možného vzniku plánu udržitelné mobility či konceptu Smart City.. Hranice a celý region je protkaný hustou sítí cyklistických tras, prochází tudy první cyklodálnice v ČR – 160 km dlouhá Cyklostezka Bečva. Rok 2018 je pro Hranice již čtvrtý, kdy se do akce město zapojí. I pro letošní rok je koordinátorem Hranická rozvojová agentura, která s městem spolupracuje především v oblasti cestovního ruchu, ale i v dalších rozvojových okruzích.

Kontaktní osoba:
Michaela Škrobánková, telefon 733 137 754, e-mail: skrobankova@hranickarozvojova.cz

Generální partneři
Národní partneři
Lokální partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři